Freebyte är ett privatägt aktiebolag som grundades 2010. Bolaget är helägt av Jonas och Ulrika Öhrnell.